Mestinon 60mg Pyridostigmine Gebruik, bijwerkingen en dosering. Prijs in online apotheek. Generieke medicijnen zonder recept.

Wat is Mestinon 60 mg en hoe wordt het gebruikt?

Mestinon is een receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de symptomen van Myasthenia Gravis, voorbehandeling van blootstelling aan Soman-zenuwgas en omkering van niet-depolariserende spierverslappers. Mestinon kan alleen of in combinatie met andere medicijnen worden gebruikt.

Mestinon 60 mg behoort tot een klasse geneesmiddelen die perifere acetylcholinesteraseremmers worden genoemd.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Mestinon 60 mg?

Mestinon kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

 • extreme spierzwakte,
 • verlies van beweging in een deel van uw lichaam,
 • zwakke of oppervlakkige ademhaling,
 • onduidelijke spraak,
 • zichtproblemen, en
 • verslechtering of geen verbetering van uw symptomen van myasthenia gravis

Roep meteen medische hulp in als u een van de bovenstaande symptomen heeft.

De meest voorkomende bijwerkingen van Mestinon zijn:

 • buikpijn,
 • misselijkheid,
 • braken,
 • diarree,
 • spierkrampen,
 • spiertrekkingen,
 • zweten,
 • verhoogde speekselvloed,
 • hoesten met slijm,
 • uitslag, en
 • wazig zien

Vertel het uw arts als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van Mestinon. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

OMSCHRIJVING

Mestinon (pyridostigminebromide-tabletten, USP) is een oraal actieve cholinesteraseremmer. Chemisch gezien is pyridostigminebromide 3-hydroxy-1-methylpyridiniumbromide-dimethylcarbamaat. De structuurformule is:

MESTINON (pyridostigmine bromide) Structural Formula Illustration

Mestinon (pyridostigmine) is verkrijgbaar in de volgende vormen: Siroop met 60 mg pyridostigminebromide per theelepel in een drager met 5% alcohol, glycerine, melkzuur, natriumbenzoaat, sorbitol, sucrose, FD&C Red No. 40, FD&C Blue No. 1 , smaken en water. Tabletten die 60 mg pyridostigminebromide bevatten; elke tablet bevat ook lactose, siliciumdioxide en stearinezuur. Timespan-tabletten met 180 mg pyridostigminebromide; elke tablet bevat ook carnaubawas, van maïs afgeleide eiwitten, magnesiumstearaat, silicagel en tribasisch calciumfosfaat.

INDICATIES

Mestinon (pyridostigmine) is nuttig bij de behandeling van myasthenia gravis.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

Mestinon (pyridostigmine) is verkrijgbaar in drie doseringsvormen:

Siroop met frambozensmaak, met 60 mg pyridostigminebromide per theelepel (5 ml). Deze vorm maakt een nauwkeurige dosisaanpassing mogelijk voor kinderen en "broze" myasthenische patiënten die fracties van 60 mg-doses nodig hebben. Het wordt gemakkelijker ingeslikt, vooral 's ochtends, door patiënten met bulbaire betrokkenheid.

Conventionele tabletten - elk bevat 60 mg pyridostigminebromide.

Tijdspanne-tablets - elk bevat 180 mg pyridostigminebromide. Deze vorm zorgt voor een gelijkmatige langzame afgifte, dus een langere werkingsduur van het geneesmiddel; het vergemakkelijkt de controle van myasthenische symptomen met minder individuele doses per dag. Het onmiddellijke effect van een Timespan-tablet van 180 mg is ongeveer gelijk aan dat van een conventionele tablet van 60 mg; de duur van de werkzaamheid, hoewel deze varieert bij individuele patiënten, is echter gemiddeld 2,5 keer die van een dosis van 60 mg.

Dosering: De grootte en frequentie van de dosering moeten worden aangepast aan de behoeften van de individuele patiënt.

Siroop en conventionele tabletten - De gemiddelde dosis is tien tabletten van 60 mg of tien theelepels van 5 ml per dag, met een tussenruimte voor maximale verlichting wanneer maximale sterkte nodig is. In ernstige gevallen kunnen wel 25 tabletten of theelepels per dag nodig zijn, terwijl in milde gevallen één tot zes tabletten of theelepels per dag voldoende kunnen zijn.

Tijdspanne-tablets - Een tot drie tabletten van 180 mg, één of twee keer per dag, zijn meestal voldoende om de symptomen onder controle te houden; de behoeften van bepaalde personen kunnen echter aanzienlijk afwijken van dit gemiddelde. Het interval tussen de doses moet ten minste 6 uur zijn. Voor een optimale controle kan het nodig zijn om de sneller werkende reguliere tabletten of siroop te gebruiken in combinatie met Timespan-therapie.

Opmerking: Voor informatie over een diagnostische test voor myasthenia gravis en voor de evaluatie en stabilisatie van de therapie, zie de productliteratuur over Tensilon® (edrofoniumchloride).

HOE GELEVERD

Siroop , 60 mg pyridostigminebromide per theelepel (5 ml) en 5% alcohol - flessen van 16 fluid ounces (1 pint) ( NDC 0187-3012-20).

, zijn verkrijgbaar als witte, platte tabletten met 60 mg pyridostigminebromide in flessen van 100 ( NDC 0187-3010-30) en 500 ( NDC 0187-3010-40). Elke tablet is aan de ene kant gegraveerd met MESTINON (pyridostigmine) 60 V "en heeft een vierhoekige breukstreep aan de andere kant.

Tijdspanne-tablets zijn verkrijgbaar als licht strokleurige, capsulevormige tabletten met 180 mg pyridostigminebromide in flessen van 30 ( NDC 0187-3013-30). Elke tablet is aan de ene kant gegraveerd met "MES V 180" en heeft aan de andere kant een enkele breukstreep.

Opmerking: Vanwege de hygroscopische aard van de Timespan-tabletten kunnen er vlekken optreden. Dit heeft geen invloed op hun werkzaamheid.

Bewaar Mestinon (pyridostigmine) -tabletten, Timespan-tabletten en siroop bij 25 ° C (77 ° F); excursies toegestaan tot 15°C-30°C (59°F-86°F). Bewaar Mestinon (pyridostigmine)-tabletten en Timespan-tabletten op een droge plaats met de silicagel ingesloten.

Valeant Pharmaceuticals North America, One Enterprise, Aliso Viejo, CA 92656 USA Rev.04.07. FDA Rev-datum: 26-07-01

BIJWERKINGEN

De bijwerkingen van Mestinon (pyridostigmine) zijn meestal gerelateerd aan overdosering en zijn over het algemeen van twee soorten, muscarine en nicotine. Tot de eerste groep behoren misselijkheid, braken, diarree, buikkrampen, verhoogde peristaltiek, verhoogde speekselvloed, verhoogde bronchiale afscheiding, miosis en diaforese. Nicotinische bijwerkingen bestaan voornamelijk uit spierkrampen, fasciculatie en zwakte. Bijwerkingen van muscarine kunnen gewoonlijk worden tegengegaan door atropine, maar om redenen die in de vorige paragraaf zijn uiteengezet, is het middel niet zonder gevaar. Zoals bij elke verbinding die het bromideradicaal bevat, kan bij een enkele patiënt huiduitslag worden gezien. Dergelijke reacties verdwijnen gewoonlijk onmiddellijk na stopzetting van de medicatie.

DRUG-INTERACTIES

Geen informatie verstrekt.

WAARSCHUWINGEN

Hoewel het uitblijven van klinische verbetering bij patiënten kan wijzen op onderdosering, kan dit ook wijzen op overdosering. Zoals geldt voor alle cholinerge geneesmiddelen, kan overdosering van Mestinon (pyridostigmine) leiden tot een cholinerge crisis, een toestand die wordt gekenmerkt door toenemende spierzwakte die, door betrokkenheid van de ademhalingsspieren, tot de dood kan leiden. Myasthenische crisis als gevolg van een toename van de ernst van de ziekte gaat ook gepaard met extreme spierzwakte en kan daarom op symptomatische basis moeilijk te onderscheiden zijn van cholinerge crisis. Een dergelijke differentiatie is uiterst belangrijk, aangezien verhogingen van de doses Mestinon (pyridostigmine) of andere geneesmiddelen van deze klasse in aanwezigheid van een cholinerge crisis of van een ongevoelige of "ongevoelige" toestand ernstige gevolgen kunnen hebben. Osserman en Genkins1 geven aan dat de differentiële diagnose van de twee soorten crises het gebruik van Tensilon® (edrofoniumchloride) en klinisch oordeel kan vereisen. De behandeling van de twee aandoeningen verschilt duidelijk radicaal. Terwijl de aanwezigheid van een myasthenische crisis de noodzaak van een intensievere anticholinesterasetherapie suggereert, vereist de diagnose van een cholinerge crisis volgens Osserman en Genkins1 de onmiddellijke stopzetting van alle geneesmiddelen van dit type. Het onmiddellijke gebruik van atropine bij een cholinerge crisis wordt ook aanbevolen.

Atropine kan ook worden gebruikt om gastro-intestinale bijwerkingen of andere muscarinereacties op te heffen of te verminderen; maar dergelijk gebruik, door tekenen van overdosering te maskeren, kan leiden tot onbedoelde inductie van een cholinerge crisis.

Voor gedetailleerde informatie over de behandeling van patiënten met myasthenia gravis wordt de arts verwezen naar een van de uitstekende recensies zoals die van Osserman en Genkins,2 Grob3 of Schwab.4,5

Gebruik tijdens de zwangerschap : De veiligheid van Mestinon (pyridostigmine) tijdens zwangerschap of borstvoeding bij mensen is niet vastgesteld. Daarom vereist het gebruik van Mestinon (pyridostigmine) bij vrouwen die zwanger kunnen worden, een afweging van de mogelijke voordelen van het medicijn tegen de mogelijke gevaren voor moeder en kind.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Pyridostigmine wordt voornamelijk onveranderd door de nieren uitgescheiden.6,7,8 Daarom kunnen lagere doses nodig zijn bij patiënten met een nierziekte, en de behandeling moet gebaseerd zijn op titratie van de geneesmiddeldosering om effect te sorteren.6,7

Pediatrisch gebruik: De veiligheid en werkzaamheid bij pediatrische patiënten zijn niet vastgesteld.

REFERENTIES

1. Osserman KE, Genkins G. Studies bij myasthenia gravis: vermindering van het sterftecijfer na een crisis. JAMA. januari 1963; 183:97-101.

2. Osserman KE, Genkins G. Studies in myastheniagravis. NY staat J Med. Juni 1961;61:2076-2085.

3. Grob D. Myasthenia gravis. Een overzicht van pathogenese en behandeling. Arch Stagiair Med. okt 1961; 108:615-638.

4. Schwab-RS. Beheer van myasthenia gravis. New Eng J Med. maart 1963; 268:596-597.

5. Schwab RS. Beheer van myasthenia gravis. New Eng J Med. maart 1963; 268:717-719.

6. Cronnelly R, Stanski DR, Miller RD, Sheiner LB. Pyridostigmine-kinetiek met en zonder nierfunctie. Clin Pharmacol Ther. 1980; 28:Nee. 1, 78-81.

7. Molenaar RD. Farmacodynamiek en farmacokinetiek van anticholinesterase. In: Ruegheimer E, Zindler M, ed. Anesthesiologie. (Hamburg, Duitsland: Congres; 14-21 september 1980; 222-223.) (Int Congr. No. 538), Amsterdam, Nederland: Excerpta Medica; 1981.

8. Breyer-Pfaff U, Maier U, Brinkmann AM, Schumm F. Kinetiek van pyridostigmine bij gezonde proefpersonen en patiënten met myasthenia gravis. Clin Pharmacol Ther. 1985;5:495-501.

OVERDOSERING

Geen informatie verstrekt.

CONTRA-INDICATIES

Mestinon (pyridostigmine) is gecontra-indiceerd bij mechanische darm- of urinewegobstructie, en bijzondere voorzichtigheid is geboden bij toediening aan patiënten met bronchiale astma. Voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van atropine voor het tegengaan van bijwerkingen, zoals hieronder wordt besproken.

KLINISCHE FARMACOLOGIE

Mestinon (pyridostigmine) remt de vernietiging van acetylcholine door cholinesterase en maakt daardoor een vrijere overdracht van zenuwimpulsen over de neuromusculaire junctie mogelijk. Pyridostigmine is een analoog van neostigmine (Prostigmin®), maar verschilt ervan in bepaalde klinisch significante opzichten; pyridostigmine wordt bijvoorbeeld gekenmerkt door een langere werkingsduur en minder gastro-intestinale bijwerkingen.

PATIËNT INFORMATIE

Geen informatie verstrekt. Raadpleeg de WAARSCHUWINGEN en PREVENTIEVE MAATREGELEN secties.