Antivert 25mg Gebruik, bijwerkingen en dosering. Prijs in online apotheek. Generieke medicijnen zonder recept.

Wat is Antivert en hoe wordt het gebruikt?

Antivert is een vrij verkrijgbaar en receptgeneesmiddel dat wordt gebruikt om de symptomen van reisziekte en duizeligheid te behandelen. Antivert 25 mg kan alleen of in combinatie met andere medicijnen worden gebruikt.

Antivert behoort tot een klasse geneesmiddelen die Atiemetic Agents worden genoemd; Anti-emetica, antihistaminica.

Het is niet bekend of Antivert 25 mg veilig en effectief is bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Antivert 25 mg?

Antivert kan ernstige bijwerkingen veroorzaken, waaronder:

  • netelroos,
  • moeite met ademhalen, en
  • zwelling van uw gezicht, lippen, tong of keel

Roep meteen medische hulp in als u een van de bovenstaande symptomen heeft.

De meest voorkomende bijwerkingen van Antivert zijn:

  • slaperigheid,
  • droge mond,
  • hoofdpijn,
  • braken, en
  • zich moe voelen

Vertel het uw arts als u een bijwerking heeft die u hindert of die niet weggaat.

Dit zijn niet alle mogelijke bijwerkingen van Antivert. Vraag uw arts of apotheker om meer informatie.

Bel uw arts voor medisch advies over bijwerkingen. U kunt bijwerkingen melden aan de FDA op 1-800-FDA-1088.

OMSCHRIJVING

Chemisch gezien is ANTIVERT® (meclizine HCl) 1- (p-chloor-α-fenylbenzyl)-4- (m-methylbenzyl) piperazine-dihydrochloride-monohydraat.

ANTIVERT® (meclizine HCl) Structural Formula Illustration

Inerte ingrediënten voor de tabletten zijn: dibasisch calciumfosfaat; magnesium stearaat; polyethyleenglycol; zetmeel; sucrose. De 12,5 mg tabletten bevatten ook: Blauw 1. De 25 mg tabletten bevatten ook: Geel 6 Lake; Geel 10 Meer. De 50 mg tabletten bevatten ook: BLUE 1 Lake; Geel 10 Meer.

INDICATIES

ANTIVERT 25 mg is geïndiceerd voor de behandeling van duizeligheid die gepaard gaat met ziekten die het vestibulaire systeem aantasten.

DOSERING EN ADMINISTRATIE

Voor de behandeling van vertigo geassocieerd met ziekten die het vestibulaire systeem aantasten, is de aanbevolen dosis 25 tot 100 mg per dag, in verdeelde doseringen, afhankelijk van de klinische respons.

HOE GELEVERD

Antivert® 12,5 mg tabletten :

Flessen van 100 - NDC 70199-002-01

Antivert® 25 mg tabletten :

Flessen van 100 - NDC 70199-003-01

Antivert® 50 mg tabletten :

Flessen van 100 - NDC 70199-004-01

Gefabriceerd voor: Casper Pharma LLC. East Brunswick, NJ 08816. Herzien: april 2018.

BIJWERKINGEN

Anafylactoïde reactie, slaperigheid, droge mond, hoofdpijn, vermoeidheid, braken en, in zeldzame gevallen, wazig zien zijn gemeld.

Neem contact op met Casper Pharma LLC om VERMOEDELIJKE ONGEWENSTE REACTIES te melden. op 1-844– 5–CASPER (1-844-522-7737) of FDA op 1-800-FDA-1088 of www.fda.gov/medwatch.

DRUG-INTERACTIES

Er kan een verhoogde CZS-depressie zijn wanneer meclizine gelijktijdig wordt toegediend met andere CZS-depressiva, waaronder alcohol, kalmerende middelen en sedativa. (zien WAARSCHUWINGEN ).

Op basis van in-vitro-evaluatie wordt meclizine gemetaboliseerd door CYP2D6. Daarom is er een mogelijkheid van een geneesmiddelinteractie tussen meclizine en CYP2D6-remmers.

WAARSCHUWINGEN

Aangezien slaperigheid soms kan optreden bij het gebruik van dit medicijn, moeten patiënten worden gewaarschuwd voor deze mogelijkheid en moeten ze worden gewaarschuwd geen auto te besturen of gevaarlijke machines te bedienen.

Patiënten moeten alcoholische dranken vermijden tijdens het gebruik van dit medicijn.

Vanwege de mogelijke anticholinerge werking moet dit medicijn met voorzichtigheid worden gebruikt bij patiënten met astma, glaucoom of vergroting van de prostaatklier.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Pediatrisch gebruik

Er zijn geen klinische onderzoeken gedaan naar de veiligheid en werkzaamheid bij kinderen; daarom wordt het gebruik niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Zwangerschap

Zwangerschap Categorie B

Reproductiestudies bij ratten hebben een gespleten gehemelte aangetoond bij 25-50 maal de dosis voor de mens. Epidemiologische studies bij zwangere vrouwen wijzen er echter niet op dat meclizine het risico op afwijkingen verhoogt bij toediening tijdens de zwangerschap. Ondanks de bevindingen bij dieren, lijkt het erop dat de mogelijkheid van schade aan de foetus klein is. Niettemin mag meclizine, of enig ander medicijn, alleen tijdens de zwangerschap worden gebruikt als dit duidelijk noodzakelijk is.

Moeders die borstvoeding geven

Het is niet bekend of dit geneesmiddel wordt uitgescheiden in de moedermelk. Omdat veel geneesmiddelen in de moedermelk worden uitgescheiden, is voorzichtigheid geboden wanneer meclizine wordt toegediend aan een zogende vrouw.

Leverfunctiestoornis

Het effect van leverinsufficiëntie op de farmacokinetiek van meclizine is niet onderzocht. Aangezien meclizine wordt gemetaboliseerd, kan een leverfunctiestoornis resulteren in een verhoogde systemische blootstelling aan het geneesmiddel. De behandeling met meclizine dient met voorzichtigheid te worden toegepast bij patiënten met leverinsufficiëntie.

Nierfunctiestoornis

Het effect van nierinsufficiëntie op de farmacokinetiek van meclizine is niet onderzocht. Vanwege de mogelijkheid van accumulatie van geneesmiddelen/metabolieten, dient meclizine met voorzichtigheid te worden toegediend aan patiënten met nierinsufficiëntie en bij ouderen, aangezien de nierfunctie over het algemeen afneemt met de leeftijd.

OVERDOSERING

Geen informatie verstrekt

CONTRA-INDICATIES

Meclizine HCl is gecontra-indiceerd bij personen die eerder overgevoelig zijn geweest.

KLINISCHE FARMACOLOGIE

ANTIVERT is een antihistaminicum dat een duidelijke beschermende werking vertoont tegen vernevelde histamine en letale doses intraveneus geïnjecteerde histamine bij cavia's. Het heeft een duidelijk effect bij het blokkeren van de vasodepressorrespons op histamine, maar slechts in geringe mate tegen acetylcholine. Zijn activiteit is relatief zwak in het remmen van de spasmogene werking van histamine op geïsoleerd ileum van cavia's.

Farmacokinetiek

De beschikbare farmacokinetische informatie voor meclizine na orale toediening is samengevat uit gepubliceerde literatuur.

Absorptie

Meclizine wordt geabsorbeerd na orale toediening met maximale plasmaconcentraties die een mediane Tmax-waarde bereiken van 3 uur na toediening (bereik: 1,5 tot 6 uur) voor de tabletdoseringsvorm.

Verdeling

De kenmerken van de geneesmiddeldistributie voor meclizine bij de mens zijn onbekend.

Metabolisme

Het metabolische lot van meclizine bij de mens is onbekend. In een in vitro metabolisch onderzoek waarbij gebruik werd gemaakt van humaan levermicrosoom en recombinant CYP-enzym, bleek CYP2D6 het dominante enzym te zijn voor het metabolisme van meclizine.

Het genetische polymorfisme van CYP2D6 dat resulteert in fenotypes van uitgebreide, slechte, intermediaire en ultrasnelle metaboliseerders zou kunnen bijdragen aan grote interindividuele variabiliteit in blootstelling aan meclizine.

Eliminatie

Meclizine heeft een plasma-eliminatiehalfwaardetijd van ongeveer 5-6 uur bij de mens.

PATIËNT INFORMATIE

Geen informatie verstrekt. Raadpleeg de WAARSCHUWINGEN en PREVENTIEVE MAATREGELEN secties.