Behandeling van reisziekte: Meclizine 25mg Hydrochloride Gebruik, bijwerkingen en dosering. Prijs in online apotheek. Generieke medicijnen zonder recept.

Wat is Meclizine 25 mg en hoe werkt het?

Meclizine 25 mg wordt gebruikt voor de preventie en behandeling van misselijkheid, braken en duizeligheid die gepaard gaan met reisziekte.

 • Meclizine is verkrijgbaar onder de volgende verschillende merknamen: Antivert, Bonine, Meni D, meclozine, Dramamine Less Drowsy Formula en VertiCalm.

Wat zijn doseringen van Meclizine?

Doseringen van Meclizine :

Doseringsvormen en -sterkten voor volwassenen en kinderen

Tabletten

 • 12,5 mg
 • 25 mg
 • 32 mg
 • 50 mg

Tablet, kauwbaar

 • 25 mg

Doseringsoverwegingen - Moet als volgt worden gegeven: :

Reisziekte

 • 12,5-50 mg oraal toegediend 1 uur voor vertrek en daarna elke 24 uur indien nodig
 • Kinderen ouder dan 12 jaar: 12,5-50 mg oraal toegediend 1 uur voor vertrek en daarna dagelijks indien nodig
 • Kinderen jonger dan 12 jaar: veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld

Hoogtevrees

 • 25-100 mg/dag oraal in een enkele dagelijkse dosis of eenmaal per 6-12 uur verdeeld
 • Kinderen ouder dan 12 jaar: 25-100 mg/dag oraal in een enkele dagelijkse dosis of verdeeld om de 6-12 uur
 • Kinderen jonger dan 12 jaar: veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld

Wat zijn bijwerkingen die verband houden met het gebruik van Meclizine?

Bijwerkingen van meclizine zijn onder meer:

 • slaperigheid,
 • verdikking van bronchiale afscheidingen,
 • acute glaucoomaanval,
 • wazig zien (zeldzaam),
 • constipatie,
 • diarree
 • vermoeidheid,
 • misselijkheid,
 • uitslag,
 • braken,
 • hoofdpijn,
 • droge mond, en
 • urineretentie

Meclizine is ook in verband gebracht met hypotensie (lage bloeddruk) en hartkloppingen.

Dit document bevat niet alle mogelijke bijwerkingen en andere kunnen optreden. Raadpleeg uw arts voor aanvullende informatie over bijwerkingen.

Welke andere geneesmiddelen werken samen met Meclizine 25 mg?

Als uw arts u heeft opgedragen om dit medicijn te gebruiken, is uw arts of apotheker mogelijk al op de hoogte van mogelijke interacties tussen geneesmiddelen en houdt hij u mogelijk in de gaten. Begin, stop of verander de dosering van een geneesmiddel niet voordat u eerst met uw arts, zorgverlener of apotheker heeft overlegd.

 • Ernstige interacties van meclizine 25 mg zijn onder meer:
  • Geen
 • Ernstige interacties van meclizine zijn onder meer:
  • kinderwagen
 • Meclizine 25 mg heeft matige interacties met ten minste 108 verschillende geneesmiddelen.
 • Milde interacties van meclizine omvatten:
  • amikacin
  • digoxine
  • dimenhydrinaat
  • donepezil
  • galantamine
  • gentamicine
  • kanamycine
  • neomycine
  • netilmicine
  • paromomycine
  • streptomycine
  • tacrine
  • tobramycine

Deze informatie bevat niet alle mogelijke interacties of bijwerkingen. Vertel daarom uw arts of apotheker voordat u dit product gebruikt over alle producten die u gebruikt. Houd een lijst van al uw medicijnen bij u en deel deze informatie met uw arts en apotheker. Neem contact op met uw zorgverlener of arts voor aanvullend medisch advies, of als u gezondheidsvragen of zorgen heeft of voor meer informatie over dit geneesmiddel.

Wat zijn waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor Meclizine?

Waarschuwingen

Dit medicijn bevat meclizine. Gebruik geen Antivert, Bonine, Meni D, meclozine, Dramamine Less Drowsy Formula of VertiCalm als u allergisch bent voor meclizine of voor enig ander bestanddeel van dit medicijn.

Buiten bereik van kinderen houden. In geval van overdosering, medische hulp inroepen of onmiddellijk contact opnemen met een Antigifcentrum.

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid

Effecten van drugsmisbruik

 • Geen

Kortetermijneffecten

 • Zie "Wat zijn bijwerkingen die verband houden met het gebruik van Meclizine 25 mg?"

Lange termijn effecten

 • Zie "Wat zijn bijwerkingen die verband houden met het gebruik van Meclizine?"

Waarschuwingen:

 • Wees voorzichtig bij obstructieve urogenitale aandoeningen, astma, pylorus- of duodenumobstructie, prostaathyperplasie, nauwekamerhoekglaucoom
 • Leverfunctiestoornis kan de systemische blootstelling aan meclizine verhogen
 • Nierfunctiestoornis kan meclizine 25 mg of metabolietaccumulatie verhogen
 • Kan fysieke of mentale vermogens aantasten; wees voorzichtig bij het bedienen van zware machines of het uitvoeren van taken die mentale alertheid vereisen

Zwangerschap en borstvoeding

 • Meclizine 25 mg kan acceptabel zijn voor gebruik tijdens de zwangerschap
 • Ofwel dierstudies laten geen risico zien, maar studies bij mensen zijn niet beschikbaar, of dierstudies toonden kleine risico's en studies bij mensen zijn uitgevoerd en vertoonden geen risico
 • Het is niet bekend of meclizine 25 mg wordt uitgescheiden in de melk; wees voorzichtig als u borstvoeding geeft