Behandeling van obesitas: Orlistat 60mg, 120mg Gebruik, bijwerkingen en dosering. Prijs in online apotheek. Generieke medicijnen zonder recept.

Wat is Orlistat 120 mg en hoe werkt het?

Orlistat is een gastro-intestinale lipaseremmer die werkt door de absorptie van 25% van het vet in een maaltijd te blokkeren en wordt gebruikt voor gewichtsverlies bij volwassenen van 18 jaar en ouder met overgewicht bij gebruik in combinatie met een caloriearm en vetarm dieet.

 • Orlistat is verkrijgbaar onder de volgende verschillende merknamen: Alli en Xenical.

Wat zijn doseringen van Orlistat 60 mg?

Doseringen van Orlistat :

Doseringsvormen en -sterkten voor volwassenen en kinderen

Capsule

 • 60 mg (Alli)
 • 120 mg (Xenical)

Doseringsoverwegingen - Moet als volgt worden gegeven: :

Obesitas beheer

Geïndiceerd bij patiënten met een BMI voor de behandeling van meer dan 30 kg/m², of een BMI van meer dan 27 kg/m² in aanwezigheid van andere risicofactoren of ziekten (bijv. hypertensie, diabetes mellitus, hyperlipidemie)

Volwassen

 • Rx (Xenical): 120 mg oraal om de 8 uur bij elke vetbevattende maaltijd (tijdens of tot 1 uur na de maaltijd), doses hoger dan 120 mg driemaal daags geven geen bijkomend voordeel
 • Over-the-Counter (OTC) (Alli): tot 60 mg oraal om de 8 uur bij elke vetbevattende maaltijd

Kinderen jonger dan 12 jaar: veiligheid en werkzaamheid niet vastgesteld

Kinderen van 12 jaar en ouder:

 • Voorschrift (Rx) (Xenical): 120 mg oraal om de 8 uur bij elke vetbevattende maaltijd (tijdens of tot 1 uur na de maaltijd), doses hoger dan 120 mg driemaal daags geven geen bijkomend voordeel
 • Over-the-Counter (OTC) (Alli): tot 60 mg oraal om de 8 uur bij elke vetbevattende maaltijd

Alleen effectief als aanvulling op caloriebeperking, verhoogde fysieke activiteit en gedragsverandering

Zie ook Beheer en waarschuwingen (overzicht van geneesmiddelinteracties)

Wat zijn bijwerkingen die verband houden met het gebruik van Orlistat 60 mg?

Vaak voorkomende bijwerkingen van Orlistat 60 mg zijn onder meer:

 • Vette vlekken op ondergoed

Andere bijwerkingen van orlistat zijn onder meer:

 • Gas (winderigheid) met ontlading
 • Vette/vette ontlasting
 • Verhoogde ontlasting
 • Fecale incontinentie/onvermogen om stoelgang te controleren
 • Dringende stoelgang
 • Losse ontlasting
 • Kleikleurige ontlasting
 • Diarree
 • Rectale pijn
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Verminderde opname van vetoplosbare vitamines en bètacaroteen
 • Leverfalen
 • Oxalaat nefropathie
 • Leukocytoclastische vasculitis
 • Verhoogd aantal stoelgang
 • Buikpijn
 • Zwakheid
 • Donkere urine
 • jeuk
 • Verlies van eetlust
 • Geel worden van de huid of ogen (geelzucht)
 • Problemen met uw tanden of tandvlees
 • Verkoudheidssymptomen (verstopte neus, niezen, hoesten, koorts, koude rillingen, keelpijn, griepsymptomen)
 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Huiduitslag

Dit document bevat niet alle mogelijke bijwerkingen en andere kunnen optreden. Raadpleeg uw arts voor aanvullende informatie over bijwerkingen.

Welke andere geneesmiddelen werken samen met Orlistat 60 mg?

Als uw arts u heeft opgedragen om dit medicijn te gebruiken, is uw arts of apotheker mogelijk al op de hoogte van mogelijke interacties tussen geneesmiddelen en houdt hij u mogelijk in de gaten. Begin, stop of verander de dosering van een geneesmiddel niet voordat u eerst met uw arts, zorgverlener of apotheker heeft overlegd.

 • Orlistat heeft geen bekende ernstige interacties met andere verschillende geneesmiddelen.
 • Orlistat 120 mg heeft geen bekende ernstige interacties met andere verschillende geneesmiddelen.
 • Orlistat 60 mg heeft matige interacties met ten minste 65 verschillende geneesmiddelen.
 • Orlistat heeft milde interacties met ten minste 21 verschillende geneesmiddelen.

Deze informatie bevat niet alle mogelijke interacties of bijwerkingen. Vertel daarom uw arts of apotheker voordat u dit product gebruikt over alle producten die u gebruikt. Houd een lijst van al uw medicijnen bij u en deel deze informatie met uw arts en apotheker. Neem contact op met uw zorgverlener of arts voor aanvullend medisch advies, of als u gezondheidsvragen of zorgen heeft of voor meer informatie over dit geneesmiddel.

Wat zijn waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor Orlistat?

Waarschuwingen

Dit medicijn bevat orlistat. Gebruik Alli of Xenical niet als u allergisch bent voor orlistat 60 mg of voor enig ander bestanddeel van dit geneesmiddel.

Buiten bereik van kinderen houden. In geval van overdosering, medische hulp inroepen of onmiddellijk contact opnemen met een Antigifcentrum.

Contra-indicaties

 • overgevoeligheid
 • Zwangerschap
 • Chronisch malabsorptiesyndroom
 • cholestase

Effecten van drugsmisbruik

 • Vertaling inhoud

Kortetermijneffecten

 • Zie "Wat zijn bijwerkingen die verband houden met het gebruik van Orlistat?"

Lange termijn effecten

 • Zie "Wat zijn bijwerkingen die verband houden met het gebruik van Orlistat 120 mg?"

Waarschuwingen:

 • Als een maaltijd wordt overgeslagen of geen vet bevat, moet de dosis worden weggelaten.
 • De dagelijkse vetinname (30% van de calorieën), koolhydraten en eiwitten moeten gelijkmatig over 3 hoofdmaaltijden worden verdeeld.
 • Let op: Een multivitaminesupplement (inclusief vitamine A, D, E, K) wordt aanbevolen.
 • Postmarketingmeldingen van ernstige leverbeschadiging met hepatocellulaire necrose of acuut leverfalen, in sommige gevallen resulterend in levertransplantatie of overlijden.
 • Geschiedenis van hyperoxalurie of calciumoxalaatnefrolithiasis; gevallen van oxalaatnefrolithiasis en oxalaatnefropathie met nierfalen zijn gemeld.
 • Aanzienlijk gewichtsverlies kan het risico op cholelithiasis verhogen.
 • Sluit organische oorzaken van obesitas (bijv. hypothyreoïdie) uit voordat u therapie voorschrijft.
 • Kan gastro-intestinale gebeurtenissen verhogen bij het volgen van een vetrijk dieet (meer dan 30% totale dagelijkse calorieën uit vet).
 • Suikerziekte.
 • Vermijd met anorexia nervosa of boulimia.
 • Overzicht geneesmiddelinteracties:
  • Cyclosporine: Dien ciclosporine 3 uur na orlistat toe
  • Levothyroxine: 4 uur na elkaar toedienen; gecontroleerd op veranderingen in de schildklierfunctie
  • Amiodaron oraal: een farmacokinetisch onderzoek toonde een verminderde systemische blootstelling aan amiodaron en desethylamiodaron aan bij gelijktijdige toediening met orlistat
  • Anti-epileptica (AED's): convulsies gemeld bij gelijktijdige toediening van anti-epileptica en orlistat; serum AED-niveaus controleren
  • Antiretrovirale geneesmiddelen: Verlies van virologische controle is gemeld bij met HIV geïnfecteerde patiënten die orlistat gelijktijdig met antiretrovirale geneesmiddelen gebruikten; HIV-RNA-spiegels moeten regelmatig worden gecontroleerd bij patiënten die orlistat 60 mg en antiretrovirale geneesmiddelen gebruiken; als de virale last van HIV toeneemt, stop dan met orlistat
  • Warfarine
   • De opname van vitamine K kan worden verminderd met orlistat
   • Meldingen van verlaagde protrombine verhoogde INR en onevenwichtige behandeling met anticoagulantia, resulterend in een verandering van hemostatische parameters, zijn gemeld bij gelijktijdige toediening van orlistat 60 mg en anticoagulantia
   • Patiënten die chronisch stabiele doses warfarine of andere anticoagulantia krijgen die orlistat 60 mg krijgen voorgeschreven, moeten nauwlettend worden gecontroleerd op veranderingen in de stollingsparameters
  • Vitaminesupplementen
   • Orlistat 120 mg kan de opname van sommige in vet oplosbare vitamines en bètacaroteen verminderen
   • Instrueer de patiënt om een multivitamine te nemen die in vet oplosbare vitamines bevat om te zorgen voor voldoende voeding
   • Neem het vitaminesupplement ten minste 2 uur voor of na het innemen van orlistat, bijvoorbeeld voor het slapengaan

Zwangerschap en borstvoeding

 • Gebruik orlistat niet tijdens de zwangerschap. De risico's die ermee gepaard gaan, wegen zwaarder dan de mogelijke voordelen. Er zijn veiligere alternatieven. Gewichtsverlies biedt geen potentieel voordeel voor een zwangere vrouw en kan leiden tot schade aan de foetus. Een minimale gewichtstoename en geen gewichtsverlies wordt momenteel aanbevolen voor alle zwangere vrouwen, inclusief degenen die al overgewicht of obesitas hebben.
 • Het is niet bekend of orlistat 60 mg wordt gedistribueerd in de moedermelk. Orlistat 60 mg wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het geven van borstvoeding.